Nieuw sponsorcontract voor EHBO-vereniging Heerde.

Afgelopen week ondertekenden secretaris Reinie van de Streek van EHBO-vereniging Heerde en
apotheker Ruud Timmerman een nieuw driejarig sponsorcontract.
Daarin is een geheel nieuwe weg ingeslagen. Apotheek Heerde kwam met de suggestie om actiever
het maatschappelijk belang te ondersteunen, door diverse verenigingen de mogelijkheid te geven
een aantal van hun leden/vrijwilligers een reanimatie-opleiding te laten volgen. Het gaat om ca. 24
personen uit verschillende gelederen op jaarbasis, die hiervan gratis gebruik mogen maken. Dit kan
de desbetreffende vereniging of club een betere basis geven in kennis om te handelen bij een
levensbedreigende situatie. In de loop van deze 3 jaren zullen dus rond de 75 personen in de
Gemeente Heerde kennis krijgen van reanimatie en bediening van de AED, dankzij dit mooie initiatief
van Ruud Timmerman. Dit kan voor de hele gemeenschap een rol van belang zijn in een noodsituatie.
De EHBO-vereniging heeft er ontzettend veel zin in om deze cursus te gaan verzorgen en hoopt dat
meerdere mensen bewust worden dat kennis van 1e hulp bij een ongeval, een verschil kan maken
voor de hulpvrager. Dat kan in een thuissituatie, of op het werk of school, gewoon op straat of
binnen de vereniging zijn. Bent u ook geïnteresseerd in wat de EHBO-vereniging aan opleidingen
heeft te bieden? Kijk dan verder op deze website.

REANIMATIE CURSUS!

Op 24 maart 2022 staat een reanimatiecursus gepland. Interesse? Meld je aan!