Verenigingen, instellingen en bedrijven kunnen een beroep doen op de EHBO-vereniging Heerde als er bij een evenement een EHBO-post nodig is. De EHBO-vereniging zorgt er dan voor dat een aantal van haar leden de post op het evenemententerrein bemand. Een post bestaat altijd uit twee hulpverleners. De hoeveelheid posten en de bemensing daarvan zal worden bepaald door de coördinator van EHBO-vereniging Heerde, uiteraard in overleg met uw organisatie. Houd daarbij ook rekening met de opstart en afbouw van een evenement, waarbij het risico op een incident niet te veronachtzamen is. De EHBO-vereniging zorgt voor voldoende verbandmaterialen en andere hulpmiddelen.

Aanvraagformulier
Voor een goede organisatie is het noodzakelijk dat u tijdig aangeeft dat één of meerdere EHBO-posten nodig zijn. De aanvraag dient daarom zes weken van tevoren ingediend te worden d.m.v. het aanvraagformulier op onze website.

Werkplek en catering
De EHBO-vereniging verlangt van u een beschutte af te schermen werkplek, voorzien van ten minste één tafel en twee stoelen, evt. verlichting en (stromend) water. Indien niet aanwezig dan kan de EHBO-vereniging Heerde haar eigen tent inzetten, tegen betaling van extra kosten. Tevens dient de post te worden voorzien van drinken en eten. Zie verder bij algemene voorwaarden.

Tarieven
Deze zijn BTW-vrij.

Een EHBO-post bestaat uit twee personen. Gebruik van onze portofoons, AED’s, evt. reiskostenvergoeding is bij de prijs inbegrepen.

Inhuur EHBO-post € 20,00 per uur, per post
EHBO-tent  3 x 3 m., indien beschikbaar € 50,00 per inzet (maximaal 1 dag)
Consumpties en maaltijden € 25,00 per post, per dag
Toeslag extra beschermingsmaterialen i.v.m. Covid-19 €   7,50 per evenement
Administratiekosten €   2,50 per aanvraag
Toeslag, te laat indienen aanvraag (min. 6 weken) € 10,00 per aanvraag
Verbruik van materialen tijdens een incident   evt. volgens nacalculatie

Sinds 1 juli 2020 gelden de nieuwe algemene voorwaarden, deze vindt u hier, of door “Algemene Voorwaarden” in het menu De Vereniging op onze website te kiezen.