In samenwerking met veel basisscholen van de gemeente Heerde worden de kinderen van groep 7 en/of 8 geschoold voor het diploma jeugd EHBO. De leerkracht van de groep draagt zorg voor de theoretische achtergrondinformatie. Bij de praktijkhandelingen kan een beroep gedaan worden op een aantal enthousiaste EHBO-ers. In de maanden maart en april worden onder leiding van een docent Eerste Hulpverlening de examens afgenomen van de jeugd.