De A.N.B.I. wetgeving (Algemeen Nut Beogende Instanties)

Een vereniging, club, stichting of goed doel is verplicht om een verklaring vast te leggen en openbaar te
maken, zodat daaruit duidelijk opgemaakt kan worden dat het hier niet gaat om enig winstoogmerk voor de instantie, of het bestuur wat daarin zitting heeft en dat de vereniging in het bezit is van een groot vermogen.

Onze lokale EHBO-vereniging Heerde valt daarom ook onder de ANBI-wetgeving.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hun tijd en energie inzetten voor het algemeen maatschappelijk belang van de gemeenschap. In ons geval is dat het verschaffen van kennis over hoe te handelen tijdens een incident waaruit letsel ontstaat, of iemand waarbij zich lichamelijke klachten ontwikkelen. Verder het ondersteunen van evenementen, waarbij onze leden als vrijwilligers zich beschikbaar stellen om eerste hulp te verlenen bij een incident of hulpvraag. Om aan de wetgeving te voldoen maken wij onze jaarcijfers openbaar en verklaren geen winstoogmerk na te streven.