Binnen onze vereniging kunnen leden herhalingslessen volgen om het diploma ehbo geldig te houden. Ieder jaar moeten hiervoor 3 herhalingslessen gevolgd worden. Leden krijgen aan het begin van het seizoen een email met uitnodiging om zelf de lessen te plannen in de online planning. We gebruiken hiervoor: https://inzetrooster.nl/ehboheerde

Als u al wel beschikt over een geldig Oranjekruis EHBO diploma, maar nog geen lid bent van de EHBO-vereniging Heerde en dit wel wilt worden, kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Oranje Kruisboek
De herhalingslessen zullen worden gegeven aan de hand van de 28e druk van het Oranje Kruisboekje.

Inhoud lessen seizoen 2023/2024

Les 1Les 2Les 3
Snel op de zij draaien
Beoordelen van het bewustzijn
Bewusteloos
beoordelen van de ademhaling bij een bewusteloos slachtoffer
beoordelen van de ademhaling bij een slachtoffer dat bij bewustzijn is
Bewusteloos en geen (normale) ademhaling
Bewusteloos en geen (normale) ademhaling – drenkelingen
Bewusteloos en geen (normale) ademhaling – kind
Bewusteloos en geen (normale) ademhaling – zuigeling
Niet effectieve beademing
Inwendige luchtwegbelemmering en effectief hoesten
Inwendige luchtwegbelemmering en niet-effectief hoesten
Inwendige luchtwegbelemmering zuigeling
Mondinspectie en leegmaken mond bewusteloos slachtoffer
Ziekten met gevolgen voor de circulatie – ernstige hartklachten
borstletsel
ziekten ademhaling
snelle ademhaling
actief bloedverlies
Hevig bloedverlies
Brandwonden
Aanleggen tourniquet
Opstoppen wond
Hittekramp
Hitte-uitputting of -stuwing
Hitteberoerte
Shock
Wonddrukverband
Traumazwachtel
Braken
Diarree
Uitdroging
Allergieën
Buikpijn groot
Vervoeren
inademen gas
Vergiftiging
Grote epileptische aanval
Kleine epileptische aanval
Te laag bloedsuikergehalte
Te hoog bloedsuiker gehalte
Beroerte
Flauwte – met wegraking
Flauwte – zonder wegraking
Lichte onderkoeling
Ernstige onderkoeling
Bevriezingswonden
Giftige stoffen op huid of in ogen
Spoelen van een oog
Mogelijk wervelletsel