Onderstaand ziet u de tarieven.

Diploma Eerste Hulp (incl. (kinder)reanimatie en bediener AED)

Opleiding €197,50 incl. materiaal en examen
Herhaling €37,50 per jaar incl. verlenging diploma

Certificaat EHBO aan kinderen

Opleiding €57,50 incl. materiaal en certificaat (afhankelijk van het aantal deelnemers)
Herhaling €25,00 per jaar incl. verlenging certificaat (afhankelijk van het aantal deelnemers)

Certificaat reanimatie incl. bediener AED (BLS)

Opleiding €47,50 incl. materiaal en certificaat
Herhaling €20,00 per jaar incl. verlenging certificaat

Certificaat reanimatie bij kinderen incl. bediener AED (PBLS)

Opleiding €37,50 incl. materiaal en certificaat
Herhaling €20,00 per jaar incl. verlenging certificaat

Hoe te betalen?

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL14 SNSB 0928 7009 92 t.n.v. Penningmeester EHBO te Heerde o.v.v. uw naam en cursus. Hiervoor ontvangt u een factuur.