Wat levert het lidmaatschap van uw EHBO-diploma u op?

Voor het geldig houden van uw diploma Eerste Hulp of certificaat Reanimatie organiseren wij jaarlijks de herhalingscursus voor onze leden in de vorm van herhalingslessen. Mocht u om aantoonbaar persoonlijke redenen niet alle herhalingslessen in een jaar kunnen volgen, dan dient u dit bij de instructeur kenbaar te maken. Hij/Zij beslist vervolgens of u in aanmerking komt voor dispensatie.

De vereniging verzorgt de verlenging van uw diploma/certificaat.

Kijk hier voor de huidige tarieven.

Wanneer u als EHBO-er namens de vereniging bij een evenement aanwezig bent (EHBO-post) dan bent u automatisch via de vereniging verzekerd.


Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt telkens verlengd voor de duur van maximaal 1 jaar.
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan dient dit  voor 1 augustus te gebeuren. Zegt u pas na 1 augustus op, dan zal de contributie van het lopende seizoen alsnog betaald moeten worden.
Opzeggen kan schriftelijk via de mail of deze site bij de secretaris: info@ehbo-heerde.nl of per brief aan dhr. A. Hoogers, secretaris EHBO-vereniging Heerde,  Godefriduslaan 2, 8181 GZ Heerde.