Een vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld in geval van ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen.

Een bedrijf is verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben (CAO/Arbo). Tot op heden had de EHBO-vereniging Heerde een vertrouwenspersoon. Het bestuur heeft besloten om deze vertrouwenspersoon van haar taak te ontheffen, omdat:

  • EHBO verenging Heerde geen bedrijf is en zodoende niet verplicht is om een vertrouwenspersoon te hebben.
  • Er de afgelopen jaren geen gebruik is gemaakt van de diensten van de vertrouwenspersoon.

In het geval er in verenigingsverband sprake is van ongewenste omgangsvormen of integriteitsschending kunt u dit uiteraard bij het bestuur melden. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd terecht bij uw eigen huisarts, predikant, pastoor of pastoraal medewerker.

Ongewenste omgangsvormen of misstanden kunt u melden bij de daarvoor bedoelde instanties en in geval van een misdrijf kunt u aangifte doen bij de politie.