Diploma Eerste Hulp (incl. reanimatie en bediener AED)

Opleiding €195 incl. materiaal en examen
Herhaling €35 per jaar incl. verlenging diploma

Aantekening wandelletsel

Opleiding €37,50 incl. materiaal en certificering
Herhaling €10 per jaar (in 2017/2018 kosteloos voor vrijwilligers van onze vereniging)

Certificaat reanimatie incl. bediener AED

Opleiding €37,50 incl. materiaal en certificaat
Herhaling €17,50 per jaar incl. verlenging certificaat


Hoe te betalen?

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL14 SNSB 0928 7009 92 t.n.v. Penningmeester EHBO te Heerde o.v.v. uw naam.