Diploma Eerste Hulp (incl. reanimatie en bediener AED)

Opleiding €195 incl. materiaal en examen
Herhaling €35 per jaar incl. verlenging diploma

Certificaat reanimatie incl. bediener AED

Opleiding €37,50 incl. materiaal en certificaat
Herhaling €17,50 per jaar incl. verlenging certificaat

Certificaat EHBO aan kinderen

Opleiding €37,50 incl. materiaal en certificaat
Herhaling €17,50 per jaar incl. verlenging certificaat

 

Hoe te betalen?

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL14 SNSB 0928 7009 92 t.n.v. Penningmeester EHBO te Heerde o.v.v. uw naam en cursus. Hiervoor ontvangt u een factuur.